Hallássérült zenetanárok Kaposváron

Címkék: általános

2012. 03. 05-én Angliából két fiatal hallássérült zenetanár Ruth és Danny érkezett Kaposvárra

hallássérült zenetanárok2012. 03. 05-én Angliából két fiatal hallássérült zenetanár Ruth és Danny érkezett Kaposvárra.
Délelőtt a zeneiskola nagytermében rövid fuvolás és zongorás bemutatkozás után, rögtön felhívták a szintén hallássérült tanulóinkat a színpadra, hogy ők is aktív részesei legyenek a programnak.
Tolmácsok segítették a megértést, de nem nagyon volt szükség rájuk, hiszen a zenetanárok igen szuggesztívek voltak. Óvodás és kisiskolás tanulóink áhítattal figyelték őket.  Átvették a ritmusokat, utánozták a mozgásukat, részt vettek a játékokban, feladatokban. Utána kipróbálhatták a hangszereket, a saját maguk által rögzített ritmusokat adták vissza. Végül a zenetanárok „vezényletével” rövid dallamot adott elő a rögtönzött gyermekzenekar.
Tanulóinknak nagy élményt jelentett a sorstárs fiatalok irányításával történő együttjátszás, zenélés.
Délután a hallássérült 3-4. és 6-7-8. osztályok részvételével folytatódott a program.
A gyerekek nagyon izgatottan várták a találkozást, mert tudták, hogy hallássérült zenészek tartják majd a foglalkozást. Nagyon érdekelte őket, hogy hogyan képes egy hallássérült ember hangszeren játszani, hogyan tanulta meg azt. Erről közvetlenül a bemutatkozás után ízelítőt is kaptak: Ruth fuvolán játszott néhány futamot, Danny a zongorán különböző hangulatot idéző dallamokat játszott. Lenyűgözve figyelték őket tanulóink.
Mozgássorokat, ritmusokat utánoztak. Jól átgondolt és érdekes volt, ahogy az egyszerű szimbólumok a gyerekek szeme láttára váltak ritmusjelekké, majd kottafejekké. A gyerekek különböző ütemmérővel kottát írtak és együtt lejátszották a ritmussorokat. Utána ismert dalokat szólaltattak meg egy különleges hangszeren. Végül saját dallamot szereztek a víz témájára (vízcsöpögés, örvény, hullám, vízesés). Próbálták kottába önteni, amit egy kép hangulata fölidézett bennük.
A jó együtt működést elősegítette, hogy iskolánkban a hallás-,ritmus-,mozgás-,zenei nevelés  hasonló feladatokkal, játékokkal zajlik.
A vendégeket alig- alig akarták el a tanulók, számtalan kérdéssel ostromolták őket.

Ureczky Erika

Herbán Katalin