Egyházak írásos tájékoztatója

Címkék: általános

2020/21-es tanév

Tisztelt Szülők!

 

A 2020/21-es tanévre a következő egyházak írásos tájékoztatóját osztjuk meg Önökkel.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Szülők!

 

 

Drahos-Verebélyi Andrea vagyok, óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógus tanár, és katekéta-lelkipásztori munkatárs.  2005. márciusától dolgozom a SM Duráczky EGYMI és Kollégiumban, mint óvodapedagógus, nyolc évvel ezelőtt kezdtem el római katolikus hitoktatóként is működni. Számomra a hit, a vallás egész életemben előtérben volt.

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésében, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek.

A hitéletre nevelés gyerekközpontú. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, a játék, a munka, a tanulás, valamint a közösségformálás sajátos világszemlélettel történik. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik.

Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét.

Megfelelő alkalmat kell teremteni az első közös vallásos tapasztalatok megszerzéséhez, melyeket életkoruknak megfelelően értelmeznünk is kell.

A kisgyermek minden hittel kapcsolatos kezdeményezését figyelemmel kell kísérnünk, elő kell segítenünk fejlődését. Olyan Istenkép kialakításán kell munkálkodnunk, melyben rácsodálkozhat az Atya teremtő, gondviselő szeretetére, a Fiú megváltó szeretetére és a Szentlélek életadó tevékennyé tevő szeretetére. Így ismerheti meg a gyermek a Szentháromság életét és Isten gyermekeként részese lehet annak.

Az iskolai hittan integráló tantárgy. Kapcsolódik szinte valamennyi tanult ismerethez. A történelem, az irodalom, a zene, de akár a természettudományok és a képzőművészet felfedezésében is új távlatokat nyit meg, ha meglátjuk benne azt a célszerűséget, amely végső soron az örök életre vezet.

A hittan órákon játékosan a gyermekek életkori sajátosságait, képességeit figyelembe véve beszélgetünk, keressük a válaszokat és az utat a Mennyei Atya felé.

 

Szeretettel várom a leendő elsősöket szeptembertől.

 

Köszönettel:

Drahos-Verebélyi Andrea

hitoktató

Kisfilm: Meghívás katolikus hit- és erkölcstanra (a Budapesti Hitoktatási Felügyelőség készítette):


https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI&ab_channel=Fel%C3%BCgyel%C5%91s%C3%A9gBp-iRkHitoktat%C3%A1si

 

Mazsihisz Szülői levél_1Mazsihisz Szülői levél_2

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:

www.hiteserkolcstan.hu


A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója:

https://youtu.be/wf5abIeeF_U


A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala:

https://www.facebook.com/hiteserkolcstan


A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala:

https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/