Vissza az intézmény főoldalára

Hallgatói képzés

Intézményünk az alapfeladatok ellátása mellett a Kaposvári Egyetem gyakorló helye.

partner.jpg

Az intézmény egyik stratégiai partnere a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézete. Az Egyetem logopédia szakos hallgatói a 2005-2006- os tanévtől teljesítik szakpedagógiai, és igény szerint összefüggő szakmai gyakorlatukat intézményünkben, valamint itt zajlanak a záró tanítások is.

Logopédiai képzésben jelenleg 10 logopédus dolgozik gyakorlatvezetőként, valamennyien több, mint 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A gyakorlatvezetők közül négy kolléga oligofrénpedagógia, illetve TAP, kettő pedig oligofrénpedagógia- szurdopedagógia szakos végzettséget is szerzett. Egy fő rendelkezik Gyógypedagógiai szakértői- gyakorlatvezetői szakvizsgával (Budapest, 2007.), ketten pedig Gyakorlatvezető mentortanári szakvizsgát tettek (Eger, 2012.).

Az eseti hospitálásokat a tanszéki szakfelelős oktató jelzése alapján, előzetes időpont egyeztetéssel tudjuk biztosítani.

A logopédia szakirány nappali és levelező munkarendű hallgatóit heti rendszerességgel, az eddigi gyakorlat szerint csütörtöki napokon fogadjuk. A harmad- és negyedéves hallgatók szakgyakorlata 3-4 fős csoportokba történő beosztás szerint, az egyetem által meghatározott napokon zajlik. A csoportok beosztását az Egyetem gyakorlatvezető oktatója a gyakorlatvezetők munkaközösségével konzultálva végzi. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók ne csak a foglalkozásokon megjelenő gyermekekkel és a terápiás módszertannal találkozzanak, hanem lehetőség szerint a gyermekekhez tartozó egész pedagógiai környezettel megismerkedjenek. Erre kiváló lehetőséget teremt az a lehetőség, hogy a csoport egész féléven át az adott gyakorlatvezetővel dolgozik.

A heti szakgyakorlati napokon 2 hallgatói tanítást követően óraelemzés és értékelés történik, az intézményünk gyakorlatvezetői munkaközössége által kidolgozott értékelési szempontok alapján.

Az összefüggő szakmai gyakorlat a leendő logopédusok szakmai szocializációjának fontos állomása. Ez a gyakorlati szakasz eltér a megszokott szakgyakorlati formától.  Más viszonyulást, más felkészülést igényel a hallgatóktól, hiszen hosszabb intervallumban tapasztalják meg a pedagógiai folyamatokat. Meg kell tanulniuk együttműködni és kommunikálni az őket fogadó pedagógus közösség tagjaival. Az összefüggő szakmai gyakorlat lebonyolítása az egyetemi tematika alapján történik, iránymutató számunkra a mindenkori aktuális Gyakorlati útmutató kiskönyv. Összefüggő gyakorlaton minden hallgató egyénileg kerül beosztásra gyakorlatvezető mentorához. A heti kötelező tanítási órák megtartása és értékelése mellett lehetőséget biztosítunk a szabadidős tevékenységekben, értekezleteken való tapasztalatszerzésre is. Protokollunkban új elem a fejlesztő értékelést szolgáló szempontok alkalmazása, melyet munkaközösség-vezető kollégánk mesterprogramjának keretében állított össze. A gyakorlat végén A képző intézmény felé elkészítjük a hallgató munkájának írásos értékelését, amely a hallgatói portfólió szerves része lesz.

Mindkét gyakorlati kurzustípus során megvalósul a gyakorlatvezető kollégák, az intézményvezető és az Egyetem Gyakorlatvezető oktatója közötti szoros kapcsolattartás mind a sikeres szervezési, mind az értékelési folyamat tekintetében.