SNI IKT műhely

Aktívtábla alkalmazása hallássérült tanulók oktatásábanIntézményünkben sajátos nevelési igényű hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek, tanulók nevelésével-oktatásával foglalkozunk. Szervezetfejlesztés részeként IKT munkaközösséget hoztunk létre, amely átfogja az oktatással kapcsolatos IKT tevékenységet. A munkaközösség magja egy évek óta működő IKT fejlesztőműhely, amely digitális tananyagok fejlesztésével, ezek sérülés specifikus akadálymentesítésével és a tananyagokhoz kapcsolódó módszertani segédletek kidolgozásával foglalkozik. IKT stratégiánkban megfogalmaztuk céljainkat, melyek között a digitális tananyagokkal támogatott oktatás mellett hangsúlyos szerepet kap az IKT kömpetenciafejlesztés. Az IKT munkaközösség belső képzéseket szervez, pedagógiai jó gyakorlatokat dolgoz ki, akkreditált pedagógus-továbbképzéssel rendelkezik. Feladata a jó gyakorlat átadások, továbbképzések és az IKT referenciaintézményi szolgáltatások szervezése, lebonyolítása.
Az intézmény szakmai szolgáltatási tevékenységének részeként részt veszünk az SNI tanulókat befogadó pedagógusok intézmények közötti munkaközösségének munkájában. Felkészítjük a pedagógusokat A TIOP-1.1.1 pályázat keretében beszerzett SNI IKT eszközök és szoftverek használatára. IKT-val kapcsolatos tevékenységeinkről módszertani videókat készítünk és publikálunk. Részt vettünk a TÁMOP-3.2.2 "Kontaktus" Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózatkoordinációs Központ IKT fejlesztő műhelyének munkájában. A TÁMOP-3.1.4 projekt megvalósítása során a munkaközösség tagjai innovációs tevékenység részeként digitális tananyagokat dolgoztak ki, melyek megtalálhatók az Educatió kosarában, illetve honlapunkon.
Részt veszünk az ISZE SNI Tehetségtanácsának munkájában.

Szolgáltatásainkról részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken nyújtunk:
Szabó János
szabo.janos@liveedu.duraczky.hu
ereszx@gmail.com
06 30 2273135


Vissza az előző oldalra