Jó gyakorlataink

  digitális tananyag - táblaképInfokommunikációs technológiák a digitális kompetenciafejlesztés és egyenlő esélyű hozzáférés szolgálatában
  A pedagógusok megismerik a digitális tananyag fejlesztés módszereit, eszközeit. A digitális tananyagok alkalmazási lehetőségeit a napi tanítási gyakorlatban, a korszerű tudásmegosztás lehetőségeit
  .....Bővebben


      Beszédmester szoftver a logopédiai terápiábanA beszédmester szoftver módszertani alkalmazása
      A „Beszédmester” szoftver célja hallássérül, cochlea implantált és az artikulációs zavarral küzdő gyermekek kiejtés javításának segítése. Az egyéni adottságokhoz igazodóan segíti az otthoni, szülővel vagy az önállóan történő gyakorlást
      .....Bővebben


       IKT kompetenciafejlesztésKészülőben: IKT kompetenciafejlesztés a szaktárgyi oktatásban