Aktív hospitálás

Utazótanáraink kiemelt feladatuknak tekintik a befogadó szemlélet terjesztését. Aktív hospitálás keretében a fogadó intézményekben segítik a sajátos nevelési igényű gyermekeket, fiatalokat fogadó pedagógusokat.

Előzetes bejelentkezés után tanórákon hospitálunk. A tanórák előtt megbeszéljük, hogy a hospitálás során hogyan fogunk együtt dolgozni. Közös megegyezés tárgyát képezi, hogy  a tanóra közben  bemutatjuk a speciális segítségnyújtás lehetőségeit ,  nehézség esetén egyénileg segítséget nyújtunk a tanulónak vagy minderre a tanórát követő megbeszélésen kerül sor. Az óra után tartott megbeszélések célja, hogy a tanácsot adjunk, segítsük az egyéni bánásmód és a tanórai munka összeegyeztetését. Gyógypedagógusként konkrét tanulási helyzeteket elemezve bemutatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok tanulási problémáit, igényeit, a segítségnyújtás formáit.

 

Aktív hospitálás

 

Tanácsot adunk a speciális eszközök tanórai használatához, speciális taneszközök megválasztásához.

Egyéni kérésre vállaljuk:

  • tanórára való közös felkészülést
  • tanórák megtartását
  • tanórákról videó felvétel készítését, elemzését
  • óravázlatok adaptálását különböző fogyatékossági területekre

Egyéni megsegítésSaját laptop használat tanóránIKT alkalmazása magyar órán