Egyéni átvezetés

 

Mi leszek, ha nagy leszek?

 

Az „Egyéni átvezetés”szolgáltatásunkat sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülőknek, sajátos nevelési igényű tanulóknak, befogadó pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak ajánljuk. Célunk, hogy segítsünk a sajátos nevelési igényű  gyermekeknek és szüleiknek az ellátási formák és intézmények közötti váltásban, fejlesszük  a sajátos nevelési igényű gyermekeknek azon a képességeit, amelyek  elősegítik a munka világában való boldogulásukat. Az egyéni átvezetés részeként egyéni átvezetési tervet készítünk, szorosan együttműködve a sajátos nevelési igényű tanulókkal, családjaikkal.

Miért fontos az egyéni átvezetés?

Szülő:

 • szülő elképzeléseire, igényeire épül,
 • ismereteket nyújt gyermekéről a tervezéshez, fejlesztéshez,
 • szerepet vállal a felkutatásban, kapcsolatok keresésében,
 • segítő mentor áll a szülő és gyermeke mellett.

Sajátos nevelési igényű tanuló:

 • elképzelései, igényei felmérésére épül,
 • reális célokat, feladatokat fogalmaz meg,
 • megismeri képességeit, lehetőségeit és korlátait,
 • a tervezett programok segítik az önismeret alakulását,
 • segítő mentor áll a gyermek mellett,
 • tudatosan tervezett lépések segítik a felnőtt szerepekre való felkészülést.

Befogadó pedagógusok

 • reális kép kialakítása a sajátos nevelési igényű tanulóról,
 • szorosabb kapcsolat, együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulóval, családjával, átvezetés résztvevőivel,
 • kapcsolati háló bővülése,
 • céltudatos tervezés, tevékenységek alkalmazása,
 • önkontroll.

Gyógypedagógusok:

 • megismeri a résztvevők igényeit,
 • tervezés,
 • összehangolja a résztvevők feladatait, tevékenységeit,
 • mentorként segíti a tanulót, családot, befogadó pedagógusokat,
 • kapcsolati háló kialakítása, bővülése,
 • önkontroll.

Kik vehetik igénybe szolgáltatásunkat:

 • sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók,
 • sajátos nevelési igényű gyermeket/fiatalt nevelő szülők,
 • befogadó pedagógusok,
 • gyógypedagógusok.

Mikor érdemes elkezdeni az egyéni átvezetést?

 • intézményváltást megelőző évben,
 • a gyermeket érintő osztály, vagy intézményváltásoknál.

Hogyan lehet igénybe venni szolgáltatásunkat?

 • a szülők gyermekük gyógypedagógusától kérjenek segítséget vagy vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal
 • befogadó pedagógusok, gyógypedagógusok, intézmények, akik szeretnék részletesebben megismerni a programot a titkarsag@liveedu.duraczky.hu e-mail címen kérhetnek további információkat jó gyakorlatunkról, vagy keressék munkatársainkat