Fecsketábor

A „Fecsketábor” elnevezésű programunkat, hallássérült  gyermeket nevelő családoknak, befogadó pedagógusoknak, szurdopedagógusoknak ajánljuk, a zökkenőmentes iskolakezdés érdekében.

Célunk, hogy a program keretében segítő, támogató kapcsolat alakuljon ki a szülők, a befogadó pedagógusok és a szurdopedagógusok között.

A befogadó pedagógusok:

 • Szerezzenek ismereteket a hallássérült gyermekről
 • Érzékenyítő programok segítségével erősödjenek befogadó attitűdjeik.
 • Személyes kapcsolatokon, beszélgetéseken keresztül ismerjék meg a hallássérült gyermeket nevelő családok élethelyzetét, a családok oktatáshoz kapcsolódó sajátos igényeit
 • Szerezzenek speciális módszertani ismereteket a hallássérült gyermekek együttneveléséhez.
 • Legyenek felkészülve a technikai eszközök elemi szintű kezelésére.
 • Ismerjék az utazótanári háttérrel támogatott rehabilitációs munkát, szükség esetén tudják igénybe venni a felkészítés során megismert szolgáltatásokat

A szülők:

 • Ismerjék meg gyermekeik leendő pedagógusait
 • Az iskolakezdéshez kapcsolódó szorongás oldódjon
 • Alakuljon ki az együttműködéshez szükséges személyes attitűd
 • Adják át gyermekeikről azt a tudást, ami a befogadó pedagógus munkáját a segíti

Az utazótanár:

 • Szerezzen tapasztalatot a befogadó pedagógus sajátos nevelési igényű gyermek befogadásával kapcsolatos attitűdjeiről.
 • A tudásmegosztás lehetőségeit kihasználva adja át tudását, tapasztalatait

A hallássérült gyermekek:

 • Találkozzanak sorstársaikkal, ismerjék meg egymást, támadjon fel az igény a rendszeres kapcsolattartásra.
 • Leendő tanítójuk megismerésével készüljenek nyitottan, bizalommal az iskolára.

2002-ben tartottuk az első ” Fecsketábort”. Azóta 60 gyermek, 85 szülő, 89 pedagógus vett részt a programban. A 60 gyermek az integráltan iskolát kezdő gyermekek 87%-a.  A résztvevő gyermekek 96.6%-a integráltan fejezte be általános iskolai tanulmányait. Valamennyi gyermek továbbtanult.

Kik jelentkezhetnek a programra?

 • első osztályt kezdő hallássérült gyermekek
 • hallássérült gyermekek szülei
 • leendő befogadó pedagógusok
 • szurdopedagógusok

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

A „Fecsketábort” minden év augusztusában hirdetjük meg honlapunkon.  Az eseményre augusztus utolsó napjaiban kerül sor, az iskola megkezdése előtt.

A „Fecsketábor” két napos, honlapunkon a részletes programot közzé tesszük.

Szállás és étkezés a jelentkezési lapon kérhető. A jelentkezési lap letölthető itt. A szállás és étkezés költségeit a program meghirdetésekor tesszük közzé.

Pedagógusoknak igazolást adunk ki a részvételről, amennyiben azt kérik.