Logopédiai alsó tagozaton tanítók munkaközössége

Munkaközösségünk célja az alsó tagozaton folyó nevelő – oktató munka módszertani segítése, megerősítése, folyamatos - az adott csoport és egyéni sajátosságokat figyelembe vevő - innovatív megújítása. Célunk, hogy munkaközösségünk működésével segítse és támogassa az intézményi célok megvalósulását, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók magas színvonalú pedagógiai, gyógypedagógiai ellátása érdekében.

 • Feladatunk tartjuk az új kollégák bekapcsolását, mentorálását a szakmai körforgásba, mindennapjainkba, kiemelt területként tartjuk számon a módszertani segítségnyújtás számukra.
 • Belső, gyakorlatorientált továbbképzéseink során fejlesztjük saját pedagógiai eszköztárunkat, módszertani kultúránkat.
 • Reagálni kívánunk olyan akut magatartási, viselkedési problémák kezelésére, melyek eddig nem jelentek meg mindennapjainkban, de egyre gyakrabban fordulnak elő.
 • A gyerekek optimális fejlődése érdekében team munkában dolgozunk kollégáinkkal, összehangolva több fejlesztési terület munkáját.
 • Belső továbbképzések, esetmegbeszélések, ötletbörzék során igyekszünk tudásunkat mélyíteni, tapasztalatainkat megosztani egymással.
 • Fontos feladatunk a szülőkkel való jó együttműködés kialakítása, a problémák együttes feltárása, s közös megoldási mód keresése. Ennek érdekében érzékenyítéseket, az adott problémára orientált szülői értekezleteket szervezünk más, akár intézményen kívüli szakemberek bevonásával.
 • Folyamatos a szakmai együttműködésünk a többi munkaközösséggel, mely szakmai fejlődésünk, látókörünk fejlődését szolgálja.
 • Munkaközösségünk tagjai és külső személyek számára - hallgatók, pedagógusok, óvónők, szülők –lehetőséget biztosítunk mindennapjaikba való betekintésre, hospitálások formájában, ami lehet egyéni és csoportos is.
 • Nyílt napon a leendő elsősöknek és szüleiknek és saját tanítványaink szüleinek mutatjuk meg az osztályteremben folyó munkát, oktatásunk sajátosságait.
 • A tanév során az oktató – nevelő munkához szervesen kapcsolódó tanulmányi programokkal, rendezvényekkel egészítjük ki, színesítjük az alsó tagozaton folyó iskolai életet, amelyen a tanulóinknak lehetőséget biztosítunk képességeik kibontakoztatására.
 • Mindennapos tevékenységünk részévé vált az intézményen kívül, városi és városkörnyéki kulturális rendezvényeken való részvétel.