A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

című pályázaton 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a duráczkys tehetségígéreteknek. Iskolánkból 6 hallássérült és 6 logopédiai iskolába járó gyermek vehet részt a foglalkozásokon.

A program során célunk a gyermekek komplex fejlesztése; a téri-vizuális területen a népi művészet tevékenységköre segítségével történő  vizuomotoros koordináció, a szem-kéz koordináció, a figyelemkoncentráció, a vizuális észleléssel kapcsolatos lényegkiemelés erősítésében jelenik meg.

Programunk egyik fő eleme a népi technikák megismerése. A finom mozgások (nemezelés, szövés, varrás, agyagozás..), a mintakövetés (népi minta- és formakincs), a szem-kéz koordináció minden technika elsajátításában szerepet játszik.

Az alkotást megelőző ráhangolódás során történetek (szókincs fejlesztése) és népzene készíti elő a munkát. A zavartalan alkotás során lehetőség nyílik fesztelen beszélgetés formájában a kommunikációs és társas kompetenciák fejlesztésére is.

A pályázatunk címe:

„Ami a szeredásba belefér”

A szeredás a régiségben a pásztorok tarisznyája volt. Ebből fizették ki szerdánként az adót. A pénzen kívül még sok minden belefért. Mi is szeretnénk a gyerekek képzeletbeli tarisznyáját megtölteni néprajzi ismeretekkel, gyakorlati fogásokkal, saját alkotásaikkal.

A természetes anyagok közül kukoricacsuhéval, agyaggal, bőrrel, gyapjúval fogunk tevékenykedni. Két jeles somogyi népi iparművésztől értékes ismereteket és fogásokat igyekszünk befogadni és magunkévá tenni. A tervezett szennai kiránduláson a skanzenben eredeti környezetben ismerkedhetnek majd a gyerekek a gyapjú feldolgozásával. A mai világunktól kissé távolabbi ismereteket, tudást szeretnénk közelebb hozni a mai  tehetségekhez.

A gyerekek saját kezükkel tapasztalhatják meg a régi világ kézműveseinek tevékenységeit. Az esztendő körének szokásrendjét alapul véve felelevenítjük a somogyi népszokásokat. Régen a  naptári év jeles napjainak megtartása magtól értetődő volt, a mai gyerekek számára már magyarázat szükséges. A gyermekek képességeit fejlesztve kapcsolódási pontok keresése, értékek átadása és a hagyományok ápolása a feladatunk.

Kövesiné Herczeg Eszter   és   Nyáriné Fenyvesi Katalin

 

Logo_1

Logo_2