NTP-OTKP-18-0028

 

NTP_logo.pnglogo 2.jpg

 

Robi-ovi: A beszédfogyatékos, tanulási zavarral küzdő gyerekek komplex tehetségfejlesztése

 


Programunk célja a beszédfogyatékos, nyelvi-és részképesség zavarral küzdő gyermekeink komplex tehetségfejlesztése logikai-matematikai, téri-vizuális és interperszonális tehetségterületen, a nyelvi és digitális kompetenciák erősítésével, személyiségük fejlesztését kiemelten kezelve. Tanulási zavar veszélyeztetettséggel és részképesség-gyengeséggel küzdő gyermekeink a három választott képességterület tekintetében eltérő erős és gyenge oldalakkal rendelkeznek. A program tevékenységei lehetőséget adnak mindhárom választott terület fejlesztésére.

A drámajátékokkal előkészítjük a csoportos mozgásos tevékenységeket, miközben a gyermekek intraperszonális készségeit (önbecsülés, érzelmi öntudat, magabiztosság) is fejlesztjük. Erre különösen szükség van, hiszen a nyelvi kifejezőképesség zavarai miatt óvodásaink önértékelése sok esetben alacsony, mivel gyakran élnek meg kudarcot, ezért a program célja az is, hogy a gyerekek önértékelése reálissá váljon. Különféle relaxációs gyakorlatokkal lehetőséget biztosítunk a feltöltődésre és a lazításra is. A tehetségígéreteket fokozatosan, egyéni tempójukat figyelembe véve vezetjük a mozgásos játékoktól a robotprogramozásig. A választott gyakorlatok, játékok és eszközök mind a motiváció felkeltését és fenntartását szolgálják.

 

A program felépítése

 

A program moduljai nem csak egymásra épülnek, hanem a foglalkozások tematikái folyamatosan reflektálnak egymásra. Sok visszacsatolás és megerősítés segíti a gyerekek tehetségének kibontakozását. Ugyanazokat a kompetenciaterületeket más-más módszerekkel is fejlesztjük, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a fejlődés érdekében minden gyerek a számára megfelelő támogatást kapja meg.

Képkivágás.PNG

 

A program céljai között egyaránt szerepel a résztvevő gyermekek erős oldalának fejlesztése (támogatás), illetve gyenge oldalának kiegyenlítése (felzárkóztatás). Változatos módszerekkel, tevékenykedtetve, játékos gyakorlatok segítségével ismerjük meg a gyermekek egyéni motivációit, adottságait. Ezekre alapozva valósulhat meg a direkt tehetségfejlesztés.


Vissza az előző oldalra