Beszámoló

 

logo 2.jpglogó.jpg

Pályázati beszámoló

NTP-OTKP-18-0028

Robi-ovi: A beszédfogyatékos, tanulási zavarral küzdő gyerekek komplex tehetségfejlesztése

 

 

A Nemzeti Tehetség Program 2018. évi, a hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására kiírt pályázatán sikeresen pályáztunk. Programunk (Robi-ovi: A beszédfogyatékos, tanulási zavarral küzdő gyerekek komplex tehetségfejlesztése) a Somogy Vármegyei Duráczky József Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Óvodájában valósult meg.

Az elnyert támogatás összege: 800 000 Ft, melyből fejlesztő eszközöket, játékokat és Bee-Bot gyakorlópályákat tudtunk beszerezni.

Programunk célja a beszédfogyatékos, tanulási zavar veszélyeztetettséggel küzdő gyermekeink komplex tehetségfejlesztése volt logikai-matematikai, téri-vizuális és interperszonális tehetségterületen, a nyelvi és digitális kompetenciák erősítésével, személyiségük fejlesztését kiemelten kezelve. Tanulási zavar veszélyeztetettséggel és részképesség-gyengeséggel küzdő gyermekeink a három választott képességterület tekintetében eltérő erős és gyenge oldalakkal rendelkeztek. A tehetségígéreteket fokozatosan, egyéni tempójukat figyelembe véve vezettük a mozgásos játékoktól a robotprogramozásig. A választott gyakorlatok, játékok és eszközök mind a motiváció felkeltését és fenntartását szolgálták.

 

A 30 órás program tevékenységei lehetőséget adtak mindhárom választott terület fejlesztésére:

  • A drámajátékokkal előkészítettük a csoportos mozgásos tevékenységeket, miközben a gyermekek intraperszonális készségeit (önbecsülés, érzelmi öntudat, magabiztosság) is fejlesztettük. Erre különösen szükség volt, hiszen a nyelvi kifejezőképesség zavarai miatt óvodásaink önértékelése sok esetben alacsony, mivel gyakran élnek meg kudarcot, ezért a program célja volt az is, hogy a gyerekek önértékelése reálissá váljon. Különféle relaxációs gyakorlatokkal lehetőséget biztosítottunk a feltöltődésre és a lazításra is.
  • A mozgásos modul a célja a testtudat, téri tájékozódás és az oldaliság fejlesztése volt verbális megerősítéssel. A cél-, és feladatrendszer alapján a legmegfelelőbb eszköznek a Mozgáskottát találtuk, hiszen a mozgásszerkezet térbeli jegyeit és az alkalmazott mozgások térbeli, időbeli-dinamikai szerkezetét is hangsúlyozza.
  • A program harmadik moduljának megvalósítása során a Bee-Bot padlórobotban rejlő lehetőségek kerültek felhasználásra a beszédfogyatékos óvodáskorú gyermekeknél. A foglalkozások fő célja az algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, továbbá az IKT-kompetenciák és a kreativitás fejlesztése volt. A Bee-Bottal végzett feladatok gyakoroltatták, elmélyítették az irányok helyes használatát, segítették az iránytévesztéssel küzdő, részképesség-gyenge gyermekeket önsegítő módon fejlődni.

A program moduljai nem csak egymásra épülnek, hanem a foglalkozások tematikái folyamatosan reflektálnak egymásra. Sok visszacsatolás és megerősítés segíti a gyerekek tehetségének kibontakozását. Ugyanazokat a kompetenciaterületeket más-más módszerekkel is fejlesztjük, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a fejlődés érdekében minden gyerek a számára megfelelő támogatást kapja meg.

A komplex tehetséggondozó program 12 gyermek bevonásával zajlott. A program céljai között egyaránt szerepel a résztvevő gyermekek erős oldalának fejlesztése (támogatás), illetve gyenge oldalának kiegyenlítése (felzárkóztatás). Változatos módszerekkel, tevékenykedtetve, játékos gyakorlatok segítségével ismertük meg a gyermekek egyéni motivációit, adottságait. Ezekre alapozva valósult meg a célzott tehetségfejlesztés.

Tehetség-kibontakoztató, tehetséggondozó programunk során játékosan tevékenykedtetve fejlesztettük a gyermekek képességeit, személyiségét, megismertük erős és gyenge oldalukat is. Az egyéni erősségeket kiemelve, a pozitívumokra építve tudjuk tervezni a további fejlesztési utakat. Tapasztalatainkat megosztottuk a gyermekekkel dolgozó pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal is, így a jövőben a gyermekek még inkább az egyéni érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő tevékenységekben, programokban vehetnek részt.

 

 

Fényképes összefoglaló (2856432 bájt)