óvoda

P1240213.JPG

Hallássérült óvodánk 1959 októberében nyílt meg az országban elsőként. Az egykori „Siketek Általános Iskolája és Nevelőotthona” a XX. század fordulójához közeledve Módszertani Központtá alakult, ahol a széleskörű szakmai tevékenység részeként a hallássérült gyermekek mellett 1987-től a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése is megkezdődött.

Hallássérült óvodai csoportunk a Dél-Dunántúl területéről fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelés célja a kommunikáció megindítása, fejlesztése, a hallásfigyelem felkeltése, a meglévő hallásra alapozott hangos beszéd kialakítása. Az alakuló kommunikációt a gyermekek egyéni adottságaiknak megfelelően a jelnyelv és az ujj-ábécé segítheti. A komplex anyanyelvi nevelés a kisgyermekek életkorához igazodó játékos, tevékenységközpontú kommunikációs helyzetekben valósul meg.

Logopédiai csoportjainkba a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság (lásd: Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság) Szakértői véleménye alapján kerülhetnek be a beszédfogyatékos gyermekek.

Az óvodai nevelés körülményei között- a mindenkori óvodai program mellett- speciális, fejlesztő logopédiai módszerekkel segítjük a súlyos beszédhibás gyermekeket. Az intenzív kezeléssel rendezzük a gyermekek beszédállapotát és nyelvi szintjüket. Törekszünk a szülőkkel való szoros együttműködésre (felvilágosítás, tanácsadás). Lehetőség szerint eljuttatjuk a gyermekeket olyan képességek és készségek birtokába, amelyek biztosítják a minél sikeresebb iskolai integrációt.

Óvodánkban 5 logopédiai csoportot működtetünk. A csoportok kialakításánál a gyermekek életkora meghatározó tényező. A logopédiai csoportokban délelőtt és délután óvodapedagógusok látják el a feladatokat, mely egyben az óvoda hatékonyságát is elősegíti. Az óvodapedagógusok mellett a speciális terápiákat  logopédusok végzik. Pedagógiai programunk figyelembe veszi a logopédiai óvodák számára készült komplex fejlesztő program mellett az óvodai nevelés országos alapprogramját és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit is.

Az egész napos óvodai programba ágyazva lehetőség nyílik arra, hogy:

 • idejekorán, viszonylag gyorsan és eredményesen segítsünk a gyermekek súlyos beszédállapotán;
 • a nehezen érthető vagy egyáltalán nem beszélő, de jó intellektusú gyermekeknél a kommunikációs zavar következtében másodlagos tünetként ne alakuljanak ki társult pszichés problémák (autisztikus tünetek, súlyos figyelem- és magatartászavar, pszichoszomatikus problémák, viselkedészavar). Az ilyen esetekben a kis létszám és az egyéni bánásmód fejlesztésük sikerének alapja lehet;
 • a szülőkkel való intenzív kapcsolattartáson keresztül, az ő bevonásukkal még hatékonyabbá tehetjük a terápiát, esetleg fel is gyorsíthatjuk azt.

Az általános elveken túl fontos a gondozási tevékenység, a közösségi nevelés, a játéktevékenység – mely az óvodás gyermek alapvető tevékenysége -, a munka jellegű tevékenység, az anyanyelvi nevelés, a kognitív képességek pl. a matematikai gondolkodás fejlesztése, a mozgásfejlesztés.

A felsoroltakon kívül óvodánk sajátosságai közé tartozik:

 • maximum 14 fős, hasonló életkorú gyermekcsoportok működtetése;
 • családias, derűs légkör;
 • hidroterápiás úszásoktatás öt éves kortól;
 • mozgásterápia szükség szerint (logopédiai ritmika, alapozó terápia, szenzomotoros és konduktív fejlesztés, gyógytestnevelés, gyógytorna);
 • szükség estén óvodapszichológusi és óvodai-iskolai szociális segítő támogatása;
 • logopédia szakos gyógypedagógus hallgatók gyakorlati oktatása;
 • „Szülősuli” néven előadások és közös együttlétek szervezése a szülőknek, évente néhány alkalommal;
 • a gyermekek óvodai életét különböző programok színesítik (színház-, könyvtár-, és múzeumlátogatások, kirándulások, játszóházak, bábelőadások, ünnepi megemlékezések, hagyományőrzés)

Az óvoda 75 férőhelyes. A gyermekek nevelését, fejlesztését óvodapedagógusok, logopédusok, szurdopedagógus, konduktor, mozgásterapeuta, gyógypedagógiai asszisztensek és dajkák biztosítják.

Óvodánk nyitott, ezért szívesen látunk minden látogatót, hogy meggyőződjenek az itt folyó szakmai munka magas színvonaláról, a jó közösségi életről, és az elért eredményeinkről.

Gomba csoport.JPG Katica csoport.JPG Maci csoport.JPG

Napocska csoport.JPG Pillangó csoport.JPG Süni csoport.JPG

fejlesztő 1.JPG fejlesztő 2.JPG ebédlő.JPG

P5290018.JPG P1240197.JPG PA070055.JPG