Vissza az intézmény főoldalára

Szaktanári munkaközösség

A 2021-22-es tanév fő feladatai:

 • Módszertani tapasztalatcserék
 • esetmegbeszélések
 • logopédusok bevonása a mindennapi munkába
 • egységes felsős értékelési, minősítési rendszer működtetése, melynek célja, hogy tanulóink reális képet kapjanak tudásukról, ami segíti őket az eredményes középiskolai pályaválasztásban.

Együttműködés a különböző területek szakemberei között:

 • Aktív együttműködés a többi munkaközösséggel. Közös nem formális oktatást támogató programok, iskolai szintű szocializáció
 • A tavalyi évhez hasonlóan idén is célunk a magatartási zavarokkal küzdő tanulók megsegítse, közösségbe való könnyebb beilleszkedésük, a többi tanuló toleranciájának erősítése, elfogadás, egymás segítése. A felsős pedagógusok aktívan együttműködnek az iskolapszichológussal, pszicho-pedagógussal. Hospitálási lehetőség biztosítása kollégáknak, hallgatóknak

 

Kiemelt célok:

 • Helyi tantervek áttekintése szaktárgyanként, a felső tagozatot érintő helyi tantervek átvizsgálása
 • logopédus és a szaktárgyat vezető kolléga együttműködése, közös fejlesztési terv készítése

Kapcsolattartás a szülőkkel:

 • Fogadóórák tartása havonta
 • Szülői értekezletek lebonyolítása. Év elején, Félévi zárás után és év végén. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezleteket tartunk.

Egyéb feladatok:

 • Az IKT szélesebb körű alkalmazása
 • Színházlátogatási kultúra kialakítása, ápolása.
 • Külső – belső szakmai továbbképzéseken való részvétel
 • Egész felső tagozatot érintő programok, projektek, témanapok szervezése