Vissza az intézmény főoldalára

Logopédusok, gyakorlatvezetők munkaközössége

Munkaközösségünk célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka hatékony, eredményes működésének segítése, a logopédusok szakmai fejlődésének támogatása, leendő és gyakorló pedagógusok szakmai fejlődésének segítése.

Céljaink megvalósításának érdekében

 • Módszertani segítséget nyújtunk a saját intézményünkben dolgozó óvodapedagógusoknak, tanítóknak és szaktanároknak, napközis nevelőknek.
 • Az EGYMI munkatársaként a fejlesztő tevékenységen túl biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, integrált körülmények között tanuló gyermekek pedagógusainak szakmai támogatását.
 • Lehetőséget teremtünk hospitálásra, igény szerinti esetmegbeszélésre, valamint bemutató foglalkozások megtekintésére.
 • Fontos feladatunknak tartjuk meglévő módszertani innovációk egymással történő megismertetését esetmegbeszélések, módszertani ötletbörzék formájában.
 • Mind saját szakmai fejlődésünk, mind az eredményesebb terápiás tevékenység érdekében nélkülözhetetlennek tartjuk a folyamatos tudásmegosztást, melynek érdekében szakmai együttműködésre törekszünk a többi munkaközösséggel, valamint más intézményegységekkel.
 • Az intézménybe érkező új kollégáknak attitűdformáló tréninget szervezünk beszédfogyatékosság és tanulási zavarok témakörben.
 • A tudásmegosztás feladatát vállalva kollégáink csatlakoznak a MLSZSZ mentorhálózatához.
 • Munkaközösségünk működésének nélkülözhetetlen eleme a szakmai együttműködés a felsőoktatással. Munkatársaink gyakorlatvezetői feladatokat látnak el a Kaposvári Egyetem és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar logopédia szakos hallgatóinak képzésében. Munkánk során bemutató foglalkozásokat tarunk, az óraelemzések, hallgatók felkészítése, és a hallgatói óraelemzések során segítjük a hallgatókat szakmai kompetenciáik kialakításában.
 • Szakmai együttműködésre törekszünk más köznevelési intézményekkel, ennek érdekében részt veszünk a mentorintézményi programokon, valamint tevékeny részt vállalunk az intézményi nyílt napok szervezésében.
 • Elkötelezett gyógypedagógusként munkaközösségünk valamennyi tagja kötelességének tekinti az ismeretterjesztést a szakma megismertetésének érdekében. Ehhez jó lehetőséget teremt a CPLOL által kontinens- szerte megszervezett „Logopédia Európai napja”, melynek programjához minden év március 6-án csatlakozunk.
 • A szülőkkel való együttműködés érdekében jól bevált hagyomány intézményünkben a „Szülősuli” program, amelyet a Logopédia alsós és az Óvodai munkaközösség tagjaival közösen kívánunk megvalósítani.
 • Aktív tagjai vagyunk szakmai szervezeteknek, elsősorban a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének, valamint a magyar Gyógypedagógusok Egyesületének.