Tehetségpont

bemutatkozás.jpgIntézményünk tehetséggondozó tevékenysége gyermekeink, tanulóink jellemzőit figyelembe véve alapvetően befogadó jellegű. Tehetséggondozó programjaink tervezésekor előnyben részesítjük a komplex programokat, amelyek az erős oldal mellett a gyenge oldal fejlesztésére is hangsúlyt helyeznek, kiemelt figyelmet fordítanak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére, a személyiségfejlesztésre. Tervezéskor arra figyelünk, hogy a tevékenységeket állítsuk a középpontba, amelyek több képességterületet fednek le. A gyerekek programokba történő beválogatása során érdeklődésüket kiemelt szempontként kezeljük. Felhasználjuk a tehetségvizsgálati protokollunk alapján készült mérési eredményeket, úgymint érdeklődéstérkép, motivációs profil, tanulási stílus. A mérési eredmények online adatbázisban minden pedagógusunk számára hozzáférhetők, így azok felhasználhatók a tanórákba ágyazott tehetséggondozás során is. Évente tervezünk tehetségtanácsadási programot iskolapszichológusunk bevonásával a gyerekek szülei számára. Tehetséggondozó tevékenységünket tehetségkoordinátor irányítja. Tehetséggondozó szakembereink sok éves tapasztalattal rendelkeznek, folyamatosan képezik magukat. Elvégezték a speciális célcsoportok számára rendelkezésre álló specifikus képzéseket. Programjaink színvonalas megvalósítása érdekében intenzív pályázati tevékenységet folytatunk, eredményesen pályázunk a Nemzeti Tehetségprogram releváns konstrukcióira. Programjainkat az intézmény „Teljes Értékű Életért” Alapítványa is támogatja. 2021. óta akkreditált kiváló tehetségpontként működünk.