Bemutatkozás

iskolaépület.jpgA több mint száz éves, eredetileg csak  hallássérült gyerekeket nevelő-oktató intézmény a Dél-Dunántúl hallássérültjeinek, valamint Kaposvár és környéke beszéd-, nyelvtanulási-, és súlyos tanulási zavarral küzdő gyermekeinek nyújt speciális iskoláztatást.
A történelem viharai iskolánkat sem kerülték el, hogy mégis fennmaradt, az azt bizonyítja, hogy szükség van rá, megőrizve az eredeti alapító okiratban vállalt célkitűzést, miszerint feladatunk "élő...szónak..." oktatása... "megfelelő életpályára lépésében való támogatás". Mindezekhez kapcsolódik az első magyarországi hallássérültek számára nyílt óvoda gondolata a korai pedagógiai ellátás szükségességéről. Ezeket tekintjük feladatunknak ma is. Intézményünk nagy utat tett meg az ezredfordulóig, s fejlődik folyamatosan ma is. Fejlődött épületeiben, felszereltségében, az egyre szerteágazóbb szakmai feladatainak megoldásához szükséges személyi feltételek, és szakemberek képzésének tekintetében is.
Fenntartónk és működtetőnk a Kaposvári Tankerületi Központ. Jelenleg több gyógypedagógiai szakterületet gondozunk: hallássérült, mozgáskorlátozott, beszédhibás, beszédfogyatékos, súlyos tanulási zavarrral küzdő gyerekek, tanulók fejlesztését, oktatását végezzük.

 • Hallássérültek ellátásába Dél-Dunántúl területén kapcsolódunk be:

  - 0-3 éves korú hallássérültek korai gondozása utazótanári és ambuláns formában a SVMPSZSZ megbízásával
  - óvodás- és tanköteles korú hallássérültek belső integrált oktatása logopédiai osztályokban
  - ép intellektusú és társuló zavarokkal küzdő hallássérült gyermekek oktatása, nevelése
  - ép intellektusú , de halmozott tanulási zavarokkal küzdő gyerekek általános iskolai oktatása

 • Somogy vármegyében élő mozgáskorlátozott gyerekek, tanulók:
  - 0-3 éves korú gyerekek konduktív pedagógiai korai gondozása a SVMPSZSZ megbízása alapján
  - 3-16 éves korú gyerekek konduktív pedagógiai ellátása, fejlesztése ambuláns és utazótanári formában

 • Beszédfogyatékos gyermekek, tanulók ellátása:


  - Beszédfogyatékos gyermekek logopédiai óvodai és általános iskolai nevelése, oktatása, fejlesztése

 • A beszéd- és hallásfogyatékos gyermekek számára hétközi  diákotthoni bentlakásos lehetőség biztosítása az óvodai, iskolai nevelés, oktatás idejére.

 • A gyermekek számára teljes körű orvosi ellátást (gyermekgyógyász, szemész, fül- orr- gége, audiológus-foniáter szakorvos) biztosítunk.

 • A nyolc évfolyamos általános iskola a hallásállapothoz, tanulói képességekhez igazodó differenciált oktatást biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak.

 • A kötelező oktatási feladatokon kívül intézményünk megkülönböztetett hangsúllyal foglalkozik a beszéd-, és nyelvtanulási zavar tüneteit mutató hallássérültek és logopédiai osztályainkba járó gyermekek, tanulók fejlesztésével, a tehetséggondozással (kézműves-, sport-, kulturális, művészeti tartalmú szakkörök szervezésével, pályázatokban való részvétellel, versenyeken történő indítással)

Kapcsolódó anyagok