Bemutatkozás

iskolaépület.jpgA több mint száz éves hallássérülteket nevelő-oktató intézmény a Dél-Dunántúl hallássérültjeinek nyújt speciális iskoláztatást.
A történelem viharai iskolánkat sem kerülték el, hogy mégis fennmaradt, azt bizonyítja, hogy szükség van rá. Megőrizve az ősi alapító okiratban vállalt célkitűzését, mi szerint "élő...szónak..." oktatását... "megfelelő életpályára lépésében való támogatás". Mindezekhez kapcsolódik az első magyarországi hallássérültek számára nyílt óvoda gondolata a korai pedagógiai ellátás szükségességéről, ezeket tekintjük feladatunknak ma is. Iskolánk nagy utat tett meg az ezredfordulóig. Fejlődött épületeiben, felszereltségében, az egyre szerteágazóbb szakmai feladatainak megoldásához szükséges személyi feltételek tekintetében is.
Az iskolafenntartó, a Somogy Megyei Önkormányzat intézménye vagyunk, három gyógypedagógiai szakterületet gondozunk: hallássérültek, mozgássérültek, beszédhibások, beszédfogyatékosok fejlesztése, ellátása.

 • Hallássérültek ellátásában Dél-Dunántúl ellátása:

  - 0-3 éves korú hallássérültek korai gondozása utazótanári és ambuláns formában
  - óvodás- és tanköteles korú hallássérültek integrált oktatása
  - ép intellektusú és halmozottan fogyatékos hallássérült gyerekek fejlesztése
  - ép intellektusú és halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai oktatása

 • Somogy megyében élő mozgássérültek:
  - 0-3 éves korú gyerekek konduktív pedagógiai korai gondozása
  - 3-16 éves korú gyerekek konduktív pedagógiai - ambuláns formában - ellátása

 • beszédhibások, beszédfogyatékosok:
  - beszédhibás kaposvári és a város környéki óvodás és tanköteles korúak ambuláns terápiája
  - beszédfogyatékosok óvodai és iskolaelőkészítő évfolyamon történő fejlesztése

 • A beszéd- és hallásfogyatékosok számára diákotthoni bentlakásos lehetőség biztosítása akár hét végén is a távol lakóknak

 • Az állam gondozásában élő fogyatékos gyerekek számára lakóotthonban biztosítjuk az elhelyezést

 • A gyerekek számára teljes körű orvosi ellátást (gyermekgyógyász, szemész, fül- orr- gége, audiológus szakorvos) nyújtunk

 • A nyolc évfolyam általános iskola a hallásállapothoz, tanulói képességekhez igazodó differenciált oktatást biztosít a különböző fokban hallássérült gyerekeknek

 • A kötelező oktatási feladatokon kívül intézményünk megkülönböztetett hangsúllyal foglalkozik a beszéd- és nyelvtanulási zavar tüneteit mutató hallássérültek fejlesztésével, a tehetséggondozással (kézműves-, sport-, kulturális tartalmú szakkörök)

Kapcsolódó anyagok