Kapcsolatok

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít külső és belső kapcsolatrendszerünk bővítésére, fenntartására.

Elsődleges szakmai partnerünk fenntartónk, a Kaposvári Tankerületi Központ.

Szakmai kapcsolatot tartunk fenn a Kaposvári POK-kal is, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. Ennek megfelelően részt veszünk a POK által szervezett szakmai programokon, konferenciákon, szerepet vállalunk a kapcsolódó szakmai műhelyek szervezésében,megtartásában. Több kolléga vállalt szakértői, szaktanácsadói megbizatást, és vesz részt az intézményen túlmutató szakmai fejlesztésekben, tantestületi képzések megtartásában.

A MATE Kaposvári Campusának Neveléstudományi Intézetével hosszú évekre visszamenőleg ápolunk jó kapcsolatot, hiszen intézményünk biztosít gyakorlóhelyet a logopédia szakirányos gyógypedagógus hallgatóknak. Hospitálnak nálunk óvodapedagógus, tanító és gyógypedagógia szakos hallgatók is.

Utazó gyógypedagógusaink széleskörű kapcsolati hálót építettek és építenek a befogadó óvodákkal, iskolákkal, akik vállalták a különböző terüketeken érintett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelését.

Együttműködünk az ország a hasonló profillal rendelkező gyógypedagógiai intézményeivel, szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, a város kultúrális és szakmai szervezeteivel, az iskolákkal, a SVMPSZSZ-tal, és a város másik gyógypedagógiai intézményével.