Intézmények közötti utazótanári munkaközösség

2016. március 5-én , néhány év kihagyás után újra találkoztunk, hogy felélesszük a szurdopedagógus 
utazótanárok közötti szakmai munkát.


A munkaközösség célja, hogy a Dél-Dunántúl területéről összefogja azokat a szurdopedagógusokat, 
akik utazótanárként látnak el integrált hallássérült gyerekeket.
A köznevelésben történt  átszervezések miatt a korai fejlesztés a szakszolgálatokhoz került.
Várjuk azoknak a kollégáknak a  jelentkezését is, akik a szakszolgálatokban fejlesztenek hallássérült gyermekeket.
A találkozási alkalmakkor szeretnénk kicserélni a gyakorlati munka során szerzett tapasztalatainkat, 
egymással megosztani jó gyakorlatainkat, információkat szerezni a területünket érintő legújabb 
tudományos kutatásokról, eredményekről.

Hallod!? - audiológiai nap a SM Duráczky EGYMI-ben

Az első lépések

2017. február 27-én, egy audiológiai-nap keretében, találkozóra hívtuk a Dél-Dunántúl szakszolgálati intézményeiben és az EGYMIK-ben dolgozó szurdopedagógusokat. Célunk az volt, hogy a találkozás, a közös szakmai munka mellett, alkalmat nyújtson az intézmények közötti szurdopedagógiai munkaközösség megalakulására is.

Mi indokolja a munkaközösség megalakítását? Miért vált szükségessé?

A köznevelés átszervezésével a feladatellátás is átalakult. A szakszolgálatoknál dolgozó szurdopedagógusok végzik a korai fejlesztést, az EGYMI-k szurdopedagógusai látják el az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekeket. Ez a szétválasztás a mindennapi munka során számos nehézséget vet fel, ami indokolttá teszi, hogy rendszeresen leüljünk egymással és szakmai kérdésekről beszéljünk.

A feladatok átszervezése miatt új kollégák léptek a szurdopedagógiai ellátás területére. Egy részük, a szak elvégzése óta nem dolgozott hallássérült gyermekekkel, más részük frissen végzett, akik mögött nincs szakmai támogató háttér a szurdopedagógiai specializációt illetően.

Szakterületünket különösen érinti a technika gyors fejlődése, a cochlearis implantáció elterjedésével, kiemelten fontos, hogy ezzel a gyors fejlődéssel tartani tudjuk a lépést. Ez, megfelelő kapcsolatrendszer nélkül, szinte lehetetlen, a napi fejlesztőmunka mellett.

Intézményünk a SM Duráczky EGYMI, 120 éves szakmai tapasztalatra tekinhet vissza a hallássérült gyermekek speciális intézményi ellátása terén, 25 éve látunk el integrált hallássérült gyermekeket.

Úgy gondoljuk, múltunk, eredményeink, sikereink, hagyományaink, felelősségvállalásunk a hallássérült gyermekekért köteleznek minket arra, hogy tudásunkat, tapasztalatainkat felajánljuk és megosszuk azokkal a kollégáinkkal, akik a közelmúltban kapcsolódtak be a hallássérült gyermekek ellátásába.

Mi a célja intézmények közötti szurdopedagógiai munkaközösségnek?

Elsősorban az, hogy szakmai fórumot és elérhető hátteret biztosítsunk az együttműködésre, szakmai tapasztalatok átadására.

Mindez egybeesik a programon résztvevő kollégák elvárásaival, amit kérdőíves módszerrel mértünk fel. A kollégák azt várják a találkozásoktól, hogy

  • bővíthessék szurdopedagógiai ismereteiket,
  • több személyes kapcsolatot alakíthassanak ki,
  • hasznos szakmai információkat szerezhessenek,
  • feleleveníthessék, bővíthessék szakmai ismereteiket.

A válaszadók kivétel nélkül  fontosnak tartották a szakmai összefogást, támogatták, hogy ennek a szakmai összefogáshoz intézményünk szakmai hátteret biztosítson.

Így dolgoztunk együtt az első találkozón

A programmal az volt a célunk, hogy a hallásméréssel, hallókészülékekkel, technikai kiegészítőkkel kapcsolatos tudásunkat frissítsük fel. Bemutassuk, hogy az audiológiákkal való személyes  kapcsolattartás elengedhetlen része a szurdopedagógiai munkának.

  • A gyakorlati bemutató során játékaudiometriás hallássmérést, szűrő BERA vizsgálatot és CI állást láthattak a kollégák
  • Gyurina Éva, intézményünk főigazgatója, bemutatta a munkaközösség mögött álló SM Duráczky EGYMI tudásmegosztó szerpét.

Műhelymunka:

  • A cochleáris implantáltak ellátása terén, az első műtét óta eltelt csaknem húsz éve, óriási szakmai tapasztalatok gyűltek össze. Igyekeztünk ezeket megosztani, s bemutatni a legkorszerűbb technikai lehetőségeket. A CI állítást végző szurdopedagógus és a gyerekek fejlesztésében közreműködő szurdopedagógus közös munkájának fontosságát.
  • A szurdopedagógus  legfontosabb feladata a jó hallás meglétének a biztosítása. A műhelymunka során ennek gyakorlati megvalósulásáról beszéltünk, kiemelve, hogy milyen teendők hárulnak a sikeres hallókészülék viselés  érdekében a szurdopedagógusra.  Pedoaudiológiai ismereteinket videófelvételek segítségével is tágítottuk.
  • Az új technikai kiegészítők megismerésének szinte esélye sincs szakmai kapcsolatok nélkül, az egyedül dolgozó szurdopedagógusoknak. Napjainkban ezek a kiegészítők új távlatokat  nyitnak a hallássérültek ellátásban.  Ki ne szeretne telefonálni, oktató videók segítségével tanulni, idegennyelvet tanulni?

Tervek, jövőbeli elképzelések a régiós utazó szurdopedagógiai munkaközösség működéséről

A résztvevők elkötelezettek amellett, hogy szükség van a szakmai együttműködések megerősítésére. Terveink szerint a régió szurdopedagógusai évente két alkalommal találkoznának, a munkatervben meghatározott témákat feldolgozva. A munkatervet a munkaközösségvezető készíti el, s a tagok fogadják el minden tanév szeptember 30-ig. A munkaterv tartalmazza az évi kétszeri találkozás idejét és programját, valamit a SM Duráczky EGYMI által nyújtott egyéb segítő szolgáltatásokat. (Személyes konzultáció, audiológiai ellátás, CI állítás, szülőkkel együtt közös konzultáció, Fecsketábor, Intenzív családi fejlesztés, Együtt lépünk a középiskolába)

Hallod? - Reméljük, hogy a Dél-Dunántúli régióban minden hallássérült gyermek igennel válaszolhat erre a kérdésre, mert jól beállított hallókészüléket, cochlearis implantátumot visel. Szurdopedagógusa pedig rendelkezik a legkorszerűbb tudással, szakmailag felkészült,  és segítő módon reagálni tud a befogadó pedagógus kollégák, a szülők és a gyermekek igényeire.

Kaposvár, 2017. március 12.

Nagyné Heidenwolf Erzsébet
gyógypedagógus – munkaközösség vezető

 

Különösen fontosnak tartjuk, hogy követni tudjuk a technika gyors fejlődését, ezért a márciusi 
találkozási alkalmat a kétoldali cochlearis implantáció témájának szenteltük.


Az alábbiakban a programon elhangzott előadások anyagát olvashatjátok:

Kétoldali cochleáris implantáció (4706799 bájt)

Szurdopedagógusi és szülői reflexiók a bilaterális CI-ről- A Dr. Török Béla Módszertani Intézmény tapasztalatai (23431509 bájt)

Egy vagy Kettő (CI)? (630698 bájt)

Cochleáris Implantok állítása Kaposváron (69502 bájt)

Cs. Martin - A hallókészüléktől a bilaterális cochlea implantációs műtétig (5515921 bájt)

 

Enikő a kétoldali CI-ről

 

 

Egy- vagy kétoldali cochlearis implantáció? (235520 bájt)