TÁMOP-3.1.7-11/2

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0412. projekt

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

A projekt címe:  Nyitott kapu

A támogatás összege: 6 000 000 Ft.

A projekt kezdete: 2012. 04. 15.

A projekt befejezése: 2013. 03. 14.

A kedvezményezett neve: Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

A kedvezményezett elérhetősége: Kaposvár, Somssich Pál u. 8.

ESZA_logo.jpg

A közreműködő szervezet neve: ESZA Nonprofit Kft. 

 

A közreműködő szervezet elérhetősége: Budapest, Váci út 45. „C” épület

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

eu_logo.jpg

Pályázatunkkal a referencia-intézményi működéshez  szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítását, a meglévő infrastruktúra fejlesztését valósítottuk meg.  Ennek  érdekében  6 képzésen összesen 36 kollégánk  vett részt, melynek során felkészültek a  referencia-intézményi szolgáltatói szerepre és a mentori munkára. A képzések hozzájárultak ahhoz, hogy elsajátítsuk a referencia-intézményi működéshez szükséges ismereteket, megismerjük a referencia-intézmény működésével kapcsolatos PR tevékenységeket. A képzésekkel olyan kompetenciák birtokába jutottunk, melyek alkalmazásával a felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció ellátása, valamint a hálózati együttműködések és kapcsolatok kialakítása és működtetése területén további fejlesztés válik lehetővé. A megvalósítás érdekében szakmai team jött létre. Feladata a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása, belső szabályok, eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a jó gyakorlatok átadásának, a külső és belső munkaközösségek, szakmai műhelyek működésének kidolgozása és minőségbiztosítása. A projekt megvalósulását projektmenedzsment és felkért tanácsadó segítette. A referencia-intézményi szolgáltatásokra felkészített pedagógusaink, belső fejlesztési tevékenység részeként kidolgozott működési protokolljaink, meglévő jó gyakorlataink, szakmai műhelyeink hosszú távon biztosítják a projekt működését. A pályázat keretén belül több műszaki és egyéb eszköz beszerzésre került.  A  vállalt feladatokat teljes mértékben megvalósítottuk.

NFU_logo_magyar.jpghepih.pnguszt_logo.jpg